Fidelity Trade

Fidelity Trade - Špecialisti na bioodpad

Kuchynský odpad a Použité kuchynské oleje

„Nikto na svete ti nemôže brániť, aby si konal a hovoril v súlade s prírodou, ktorej časťou si aj ty.“

MARCUS AURELIUS

Komu pomáhame

Samosprávy

Spolupracujeme s viac ako 200 samosprávami pri zbere biologického odpadu. Každá obec alebo mesto od nás môže očakávať profesionálny prístup, promptné jednanie a hlavne skutočnú a modernú recykláciu.

Ministerstvá

Vieme aký odpad produkujú inštitúcie takýchto rozmerov a vieme aj čo s ním – ministerstvá a ďalšie štátne podniky patria k našim stálym a často navštevovaným zákazníkom.

Gastro

Reštaurácie, fastfoody, stánkari – pre všetky prevádzky pracujúce s jedlom je spolupráca s nami výhodná, pretože ich odbremeňujeme od kuchynského odpadu.

Občan

Vždy je na začiatku a na konci len človek, ktorý odpad vyprodukuje a následne rozhodne o jeho osude. Záleží nám preto na osvete o separovaní odpadov a aktívne ju aj tvoríme.

Cesty odpadu

Kuchynský Odpad
1

Až 40% odpadu z domácností tvorí kuchynský odpad

2

Separujeme bioodpad doma do uzatvárateľnej nádoby

3

Vysypeme ju do zbernej nádoby v mieste bydliska

4

My odpad vyzbierame a spracujeme

5

Cisternou poputuje do bioplynovej elektrárne

6

Tu sa zmení na elektrinu, teplo a výživné hnojivo

Kuchynský olej
1

Vysmažíme si svoj obľúbený pokrm

2

Vychladnutý olej zlejeme do uzatvárateľnej fľaše

3

Odovzdáme do nádoby v mieste bydliska

4

My olej vyzbierame a spracujeme

5

Prefiltrovaný olej putuje cisternou

6

V rafinérii sa spracuje na bionaftu

Fidelity Trade v akcii

Kontakt

Ulica Kornela Mahra 3
Trnava
917 08
Slovensko

IČO
50254081

Email
fidelitytradesro@gmail.com

Technické služby
0908 466 206

Administratíva / Back-office
0911 112 243

Obchodný zástupca
0902 690 836

Nechajte nám odkaz